Archive for September, 2001

September 29, 2001

Dagbladet Information har udmærkede artikler om internet: E-postens Småterrorister. De er fremragende til at se lige den historie, som gør, at de er med i de store linier – senest med historien om alle myterne om den 11. september, der er bygget op: falske flynumre, der skrevet i Word og omsat til WingDings giver et fly, to kasser, et dødningehoved og en jødestjerne, konspirationsteoretikere, der mener at alle fra FN, CIA til Israel og Rusland kan være involverede. Gal verden vi lever i – og nok en husker til, at vi sgu’ skal være kritiske over for informationen på internet. Det er især en husker til journalister, men sekundært til alle tænkende mennesker. Brug den sunde fornuft.

5995946

September 29, 2001

Dagbladet Information har udmærkede artikler om internet: E-postens Småterrorister. De er fremragende til at se lige den historie, som gør, at de er med i de store linier – senest med historien om alle myterne om den 11. september, der er bygget op: falske flynumre, der skrevet i Word og omsat til WingDings giver et fly, to kasser, et dødningehoved og en jødestjerne, konspirationsteoretikere, der mener at alle fra FN, CIA til Israel og Rusland kan være involverede. Gal verden vi lever i – og nok en husker til, at vi sgu’ skal være kritiske over for informationen på internet. Det er især en husker til journalister, men sekundært til alle tænkende mennesker. Brug den sunde fornuft.

And then once more –

September 29, 2001

And then once more – beware of fraud on the net. After Sept. 11 a new wave of myths and conspiracy theories will emerge. They are already there: a false flightnumber show in WingDings a plane, two boxes (towers?), a skull and a jewish star. A the people say that UN, CIA and Israel also migth be behind this. There are stories of people surviving the fall of the towers by surfing on dust clouds on their tables. A grim reminder that we shall never trust informations on the net – but tjeck, tjeck and tjeck – like in the non-digital world: How hard can that be??

It is very positive to

September 26, 2001

It is very positive to see that US Gov. and some Senators proposals for creating backdoors in encryption software is lacking support. Huge security companies, politicians and civil rights organisations are teaming up against these ideas, write Cnet.

Finally I have changed the

September 26, 2001

Finally I have changed the look of my weblog. Now it only need some minor changes, that are trivial, but takes time. In the meantime one can check out the debate in US about privacy at the net after the bombings of WTC and Pentagon. Suddenly Carnivore (FBI’s e-mailscanning tool) is approved by the Senate to be used against anyone in the fight against terror. I’ve written a commentary in danish Computerworld Online about this, that I find is highly worrying. We don’t fight terror and fanatics by narrowing the civil liberties of the citizens. If that does happen – the terrorist will surely have won. In Denmark a new privacy group – established by IT-professionals working with security – will fight all kinds of tampering with encryption, e-mailprivacy and the right to surf the net with being spyed on. It calls itself Securityforum or in danish Sikkerhedsforum.dk. It’s like Center for Democracy and Technology and Electronic Frontier Foundation – two very inspiring organisations.

Jeg vil gerne starte min

September 25, 2001

Jeg vil gerne starte min danske weblog med at publisere en kommentar, som jeg skrev i Computerworld Online den 20. september. Den er skrevet efter, at USA’s Senat den 13. september gav FBI lov til at bruge overvågningsværktøjet Carnivore ubegrænset i kampen mod terrorisme. Netop Carnivore er et alvorligt problem – ikke blot for amerikanere, men så sandelig også for europæere, der digitalt kommunikerer med amerikanske borgere. Vi kan jo også risikere en spill over effect, så der kommer forslag om lignende tiltag her i EU.

Der kan læses mere om Carnivore her hos Center for Democracy and Technology. Derudover er Electronic Frontier Foundationogså gode at gæste, når det drejer sig om digital frihed

Kommentar: Digital frihed trods terror

Øget elektronisk overvågning af nettet i kampen mod terrorismen vil indskrænke borgernes grundlæggende rettigheder. Forhåbentlig lytter europæiske politikere ikke til USA i denne sag. Det mener journalist ved Computerworld Online, Kim Elmose, i denne kommentar.

Torsdag i sidste uge gav det amerikanske senat med en ny lov forbundspolitiet FBI lov til at bruge e-mail overvågningsprogrammet Carnivore i kampen mod terrorismen. Ifølge det ansete amerikanske magasin Wired onsdag vil præsident George W. Bush have det fulgt op med yderligere beføjelser til overvågning af kommunikation på internet, telefonsvarere og telefon opkald. Informationerne skal kunne deles med venligtsindede regeringer.

Om end kravet om mere elektronisk overvågning er psykologisk forståeligt oven på det afskyvækkende angreb i sidste uge, håber jeg ikke, at holdningen smitter af på europæiske politikere – herunder de danske. Indgrebene fører ifølge mine begreber til en alvorlig indskrænkning af de grundlæggende værdier, som demokratierne, det amerikanske såvel som det danske, hviler på. Desuden kommer de i konflikt med FN’s Menneskerettighedserklærings artikler 12 og 19, der blandt andet fremhæver beskyttelse af individets korrespondance.

Privatlivets fred
Jeg blev slået af rædsel, da jeg tirsdag den 11. september klokken 15:10, så den anden ruteflyver hamre ind i World Trade Center på BBC World. Det vil være altid være mit indre billede af den afskyelige aktion, som har dræbt over 5.000 uskyldige civile mennesker.

Men trods vreden vil det være uklogt at åbne for en begrænsning af individets ukrænkelighed, når det drejer sig om privatlivets fred. Under privatlivets fred hører brevhemmeligheden. Individet skal kunne vide sig sikker for, at statsmagten ikke vilkårligt læser med i den private post eller lytter med på telefonen. Borgeren har krav på at kunne udtrykke personlige tanker, uden at nogen lytter med. Har jeg ikke begået en kriminel handling, er der ingen grund til at læse eller lytte med.

Har jeg gjort mig skyldig i en lovovertrædelse, er det muligt med amerikansk lov i hånden – og dansk for den sags skyld – at få en dommerkendelse til at få adgang til min elektroniske kommunikation.

Næste spørgsmål er: hvordan bliver oplysningerne om mig behandlet?

Kan en amerikansk borger eller hans europæiske ven være sikker på, at selv uskyldige oplysninger bliver slettet? Erfaringen viser desværre, at efterretningstjenester – også herhjemme i Danmark – har gemt oplysninger, der egentlig skulle være slettet. Ræsonnementet lader til at være: Nu har vi dem jo alligevel.

En scanning af elektronisk post indeholder et element af kriminalisering af individet, hvilket i sin yderste konsekvens blev praktiseret i de totalitære stater i Øst- og Centraleuropa, hvor borgeren var mistænkelig, indtil det modsatte var bevist. Det er også derfor, at overvågningsnetværket Echelons eksistens og mailscanneren Carnivores fremkomst er så bekymrende. Det mistænkeliggør og umyndiggør borgerne.

Integritet afgørende i IT-samfundet
I informationssamfundet er individets integritet altafgørende, fordi så megen viden om os kan læses ud af mails og øvrige elektroniske spor. Det er en hjørnesten i den digitale verden. En måde at beskytte sig på er ved at benytte krypteringsværktøjer. Men også her er den amerikanske regering nu gået til senatet med tanker om forbud mod kryptering. Regeringen forestiller sig, at efterretningstjenesterne og politiet får installeret bagdøre i krypteringssoftwaren.

Det er i sig selv alarmerende for alle borgere verden over, da megen software er amerikansk. Det er også et problem i europæisk sammenhæng, da den britiske regering indtil nu har været i modvind med et lignende forslag, der automatisk vil give politiet adgang til krypterede data. Nøglen skal nemlig udleveres af staten.

Den slags initiativer kan også ramme erhvervslivet. Med mistanken om brugen af Echelon til industrispionage mod europæiske virksomheder, får direktionerne næppe mere lyst til at udveksle fortrolige oplysninger via krypterede mails.

Panikreaktioner bør begrænses
Med de vedtagne amerikanske love og nye på vej falder flere bastioner for individet – og det sker alt sammen i en panikagtig reaktion på det frygtelige angreb. Der skal selvfølgelig handles hurtigt, men det er der også mulighed for med de eksisterende love.

Lovgiverne bør lige trække vejret og diskutere det ordentlig igennem. Det er ikke klogt at lancere og vedtage omfattende stramninger af nogen lovgivning i hast. Er lovene først vedtaget, er de svære at slippe af med.

I øvrigt har efterforskningen af angrebet heller ikke påvist, at kaprerne har brugt elektronisk kommunikation via internet til at planlægge forbrydelsen. Der eksisterer andre og sikrere måder at kommunikere på. Øget elektronisk overvågning vil derfor næppe begrænse fremtidige terror.

Bliver borgernes rettigheder indskrænket, er der kun en gruppe, der vinder ved det. Det er de terrorister, der bekæmper demokratiet. Det bør ikke ske – hverken i USA eller andre steder.

5910141

September 25, 2001

Jeg vil gerne starte min danske weblog med at publisere en kommentar, som jeg skrev i Computerworld Online den 20. september. Den er skrevet efter, at USA’s Senat den 13. september gav FBI lov til at bruge overvågningsværktøjet Carnivore ubegrænset i kampen mod terrorisme. Netop Carnivore er et alvorligt problem – ikke blot for amerikanere, men så sandelig også for europæere, der digitalt kommunikerer med amerikanske borgere. Vi kan jo også risikere en spill over effect, så der kommer forslag om lignende tiltag her i EU.

Der kan læses mere om Carnivore her hos Center for Democracy and Technology. Derudover er Electronic Frontier Foundationogså gode at gæste, når det drejer sig om digital frihed

Kommentar: Digital frihed trods terror

Øget elektronisk overvågning af nettet i kampen mod terrorismen vil indskrænke borgernes grundlæggende rettigheder. Forhåbentlig lytter europæiske politikere ikke til USA i denne sag. Det mener journalist ved Computerworld Online, Kim Elmose, i denne kommentar.

Torsdag i sidste uge gav det amerikanske senat med en ny lov forbundspolitiet FBI lov til at bruge e-mail overvågningsprogrammet Carnivore i kampen mod terrorismen. Ifølge det ansete amerikanske magasin Wired onsdag vil præsident George W. Bush have det fulgt op med yderligere beføjelser til overvågning af kommunikation på internet, telefonsvarere og telefon opkald. Informationerne skal kunne deles med venligtsindede regeringer.

Om end kravet om mere elektronisk overvågning er psykologisk forståeligt oven på det afskyvækkende angreb i sidste uge, håber jeg ikke, at holdningen smitter af på europæiske politikere – herunder de danske. Indgrebene fører ifølge mine begreber til en alvorlig indskrænkning af de grundlæggende værdier, som demokratierne, det amerikanske såvel som det danske, hviler på. Desuden kommer de i konflikt med FN’s Menneskerettighedserklærings artikler 12 og 19, der blandt andet fremhæver beskyttelse af individets korrespondance.

Privatlivets fred
Jeg blev slået af rædsel, da jeg tirsdag den 11. september klokken 15:10, så den anden ruteflyver hamre ind i World Trade Center på BBC World. Det vil være altid være mit indre billede af den afskyelige aktion, som har dræbt over 5.000 uskyldige civile mennesker.

Men trods vreden vil det være uklogt at åbne for en begrænsning af individets ukrænkelighed, når det drejer sig om privatlivets fred. Under privatlivets fred hører brevhemmeligheden. Individet skal kunne vide sig sikker for, at statsmagten ikke vilkårligt læser med i den private post eller lytter med på telefonen. Borgeren har krav på at kunne udtrykke personlige tanker, uden at nogen lytter med. Har jeg ikke begået en kriminel handling, er der ingen grund til at læse eller lytte med.

Har jeg gjort mig skyldig i en lovovertrædelse, er det muligt med amerikansk lov i hånden – og dansk for den sags skyld – at få en dommerkendelse til at få adgang til min elektroniske kommunikation.

Næste spørgsmål er: hvordan bliver oplysningerne om mig behandlet?

Kan en amerikansk borger eller hans europæiske ven være sikker på, at selv uskyldige oplysninger bliver slettet? Erfaringen viser desværre, at efterretningstjenester – også herhjemme i Danmark – har gemt oplysninger, der egentlig skulle være slettet. Ræsonnementet lader til at være: Nu har vi dem jo alligevel.

En scanning af elektronisk post indeholder et element af kriminalisering af individet, hvilket i sin yderste konsekvens blev praktiseret i de totalitære stater i Øst- og Centraleuropa, hvor borgeren var mistænkelig, indtil det modsatte var bevist. Det er også derfor, at overvågningsnetværket Echelons eksistens og mailscanneren Carnivores fremkomst er så bekymrende. Det mistænkeliggør og umyndiggør borgerne.

Integritet afgørende i IT-samfundet
I informationssamfundet er individets integritet altafgørende, fordi så megen viden om os kan læses ud af mails og øvrige elektroniske spor. Det er en hjørnesten i den digitale verden. En måde at beskytte sig på er ved at benytte krypteringsværktøjer. Men også her er den amerikanske regering nu gået til senatet med tanker om forbud mod kryptering. Regeringen forestiller sig, at efterretningstjenesterne og politiet får installeret bagdøre i krypteringssoftwaren.

Det er i sig selv alarmerende for alle borgere verden over, da megen software er amerikansk. Det er også et problem i europæisk sammenhæng, da den britiske regering indtil nu har været i modvind med et lignende forslag, der automatisk vil give politiet adgang til krypterede data. Nøglen skal nemlig udleveres af staten.

Den slags initiativer kan også ramme erhvervslivet. Med mistanken om brugen af Echelon til industrispionage mod europæiske virksomheder, får direktionerne næppe mere lyst til at udveksle fortrolige oplysninger via krypterede mails.

Panikreaktioner bør begrænses
Med de vedtagne amerikanske love og nye på vej falder flere bastioner for individet – og det sker alt sammen i en panikagtig reaktion på det frygtelige angreb. Der skal selvfølgelig handles hurtigt, men det er der også mulighed for med de eksisterende love.

Lovgiverne bør lige trække vejret og diskutere det ordentlig igennem. Det er ikke klogt at lancere og vedtage omfattende stramninger af nogen lovgivning i hast. Er lovene først vedtaget, er de svære at slippe af med.

I øvrigt har efterforskningen af angrebet heller ikke påvist, at kaprerne har brugt elektronisk kommunikation via internet til at planlægge forbrydelsen. Der eksisterer andre og sikrere måder at kommunikere på. Øget elektronisk overvågning vil derfor næppe begrænse fremtidige terror.

Bliver borgernes rettigheder indskrænket, er der kun en gruppe, der vinder ved det. Det er de terrorister, der bekæmper demokratiet. Det bør ikke ske – hverken i USA eller andre steder.

September 25, 2001

Så er KelmoWeb officielt i luften.

5908636

September 25, 2001

Så er KelmoWeb officielt i luften.

I am still not utterly

September 22, 2001

I am still not utterly convienced that blogger be the best for me. On the other hand – I’ll have to deal with it, cause it is easy.

Read at story today about an old friend of mine Janus Sandsgaard in Information. He has started a netbureau – together with others, Netcetera, that only works with open source, linux and freeware. Very good idea indeed. I’ll hope he and the others will succeed.