8754904

by

For at styrke den ideologisk afstivning har min svigerfar og hans kæreste givet mig bogen “Modild” af Pierre Bourdieu – fransk sociolog og samfundskritiker. Han argumenterer for en social bevægelse i Europa, der skal generobre civilsamfundet fra de store koncerner, medierne, WTO, EU og NATO. Bevægelsen skal udspringe fra en fornyet fagbevægelse med aktiv deltagelse af forskere og akademikere i samarbejde med græsrodsaktivister.

Han har mange gode iagttagelser og pointer i sin kritik, men jeg tror umiddelbart, at han er for radikal i sin tankegang og for sortseende i forhold til ex EU til, at jeg kan tilslutte mig hans grundlag. Men værd at læse – det er bogen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: